Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c15/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1976
Platnost od 02.07.1976
Účinnost od 01.04.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, výnos č. 1/1976 ze dne 31. března 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a organizacích stavební výroby, řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnosem č. 1/1976 se zejména mění a doplňují přílohy k výnosu č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. 6. 1973 (reg. v částce 8/1974).

Výnos č. 1/1976 nabývá v organizacích, v nichž platí výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. 6. 1973, účinnosti dnem 1. dubna 1976; v ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky popř. u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor.

Opatření učiněná v souladu s výnosem č. 1/1976 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky přede dnem jeho účinnosti se považují za opatření učiněná podle něho.

Do výnosu č. 1/1976, který byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 8/1976), je možno nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

Přesunout nahoru