Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c15/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1976
Platnost od 02.07.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 28. dubna 1976 č. j. 6710/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Střela“, a to k ochraně části kaňonovitého údolí řeky Střely s význačnou geomorfologickou stavbou s přirozenými teplomilnými porosty. K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy okolí se určuje též ochranné pásmo.

Výnos o zřízení státní přírodní rezervace a ochranného pásma spolu s podmínkami k ochraně rezervace a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru Plzeň-sever, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, u Západočeského krajského národního výboru, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a u ministerstva kultury ČSR.

Přesunout nahoru