Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c13/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1976
Platnost od 24.06.1976
Účinnost od 01.05.1976
Zrušeno k 01.01.1988 (o8/c1/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo po dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů podle § 35 odstavce 1 vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce, a k provedení § 15 výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3/1976 o odměňování pracovníků centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny směrnice ze dne 26. dubna 1976 č. 3 po poskytování odměn, prémii a podílů na hospodářských výsledcích pracovníkům centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny.

Směrnice nabyly účinnosti dne 1. května 1976.

Směrnice byly rozeslány všem zainteresovaným ústředním orgánům a je do nich možno nahlédnout na federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, ministerstvu výstavby a techniky ČSR a ministerstvu výstavby a techniky SSR.

Směrnice budou dále zveřejněny ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky ČSR a SSR.

Pro centrálně řízené organizace výzkumné a vývojové základny, v nichž se uplatní směrnice ze dne 19. července 1983 čj. 314-2472-3118,130 483, pozbývají platnosti směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 26. dubna 1976 č. 3 pro poskytování odměn, prémií a podílů na hospodářských výsledcích pracovníkům centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny (reg. v částce 13/1976 Sb.).

Přesunout nahoru