Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1976
Platnost od 14.05.1976
Účinnost od 01.07.1976
Zrušeno k 01.01.1978 (62/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 9 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních, v dohodě s federálním ministerstvem dopravy, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky výnos čj. VI/1-275 76 ze dne 30. března 1976 o odvodech z motorových vozidel.

Uvedený výnos upravuje jednotný postup při provádění odvodů z motorových vozidel.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1976 a ruší se jím výnos ministerstva financí uveřejněný v č. 2/1968 Ú. v. ČSSR včetně příloh uveřejněných v č. 5/1972 Ú. v. ČSR a v č. 5/1972 Ú. v. SSR.

Do výnosu, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4 1976, lze nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Přesunout nahoru