Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska

Částka 16/1976
Platnost od 19.07.1976
Účinnost od 20.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. března 1976

o sjednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska


Výměnou nót mezi velvyslancem Československé socialistické republiky v Japonsku a ministrem zahraničních věcí Japonska byla dne 20. ledna 1976 v Tokiu sjednána dohoda o kulturní spolupráci mezi vládami obou zemí. Dohoda vstoupila v platnost dnem výměny nót.


Český překlad obou nót se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


Text nóty velvyslance ČSSR v Japonsku

Tokio, 20. ledna 1976

Excelence,

jménem své vlády mám čest navrhnout tato opatření, která spočívají na společné víře vlády Československé socialistické republiky a vlády Japonska, že rozvoj kulturních výměn mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem na zásadě vzájemnosti přispěje k prohloubení vzájemného porozumění a přátelství mezi národy obou zemí:

1. Obě vlády budou v rámci příslušných zákonů a předpisů obou zemí co nejvíce spolupracovat těmito způsoby:

(1) výměnou badatelů, vědců, techniků, studentů, umělců, sportovců a jiných osob zabývajících se kulturní činností, a to prostřednictvím vládních orgánů;

(2) poskytováním stipendií příslušníkům druhé země ke studiu a výzkumu na univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích;

(3) pořádáním přednášek, uměleckých výstav a jiných kulturních akcí, organizovaných vládními orgány;

(4) rozšiřováním informačních materiálů, vydávaných vládními orgány;

(5) výměnou oficiálních publikací; a

(6) spoluprací v dalších oblastech, o kterých se obě vlády dohodnou v budoucnu.

2. Obě vlády se budou čas od času diplomatickou cestou vzájemně konzultovat o otázkách kulturní výměny mezi oběma vládami a mohou se dohodnout, bude-li to nutné, na prováděcích programech v oblastech, uvedených v odstavci 1.

3. Toto ujednání nevylučuje možnost kulturních výměn, prováděných nevládními organizacemi nebo jednotlivci obou zemí.

4. Toto ujednání zůstane v platnosti po dobu dvou let a poté bude v platnosti až do doby, kdy uplynou tři měsíce ode dne, kdy jedna z vlád oznámí svůj úmysl toto ujednání ukončit.

Jestliže je výše uvedené ujednání pro vládu Japonska přijatelné, mám dále čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence v tom smyslu, byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem odpovědi Vaší Excelence.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

S úctou

Dr. Rudolf Kožušník v. r.

Text nóty ministra zahraničních věcí Japonska

Tokio, 20. ledna 1976

Excelence,

mám čest potvrdit příjem nóty Vaší Excelence z dnešního dne, která zní:

„jménem své vlády mám čest navrhnout tato opatření, která spočívají na společné víře vlády Československé socialistické republiky a vlády Japonska, že rozvoj kulturních výměn mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem na zásadě vzájemnosti přispěje k prohloubení vzájemného porozumění a přátelství mezi národy obou zemí:

1. Obě vlády budou v rámci příslušných zákonů a předpisů obou zemí co nejvíce spolupracovat těmito způsoby:

(1) výměnou badatelů, vědců, techniků, studentů, umělců, sportovců a jiných osob zabývajících se kulturní činností, a to prostřednictvím vládních orgánů;

(2) poskytováním stipendií příslušníkům druhé země ke studiu a výzkumu na univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích;

(3) pořádáním přednášek, uměleckých výstav a jiných kulturních akcí, organizovaných vládními orgány;

(4) rozšiřováním informačních materiálů, vydávaných vládními orgány;

(5) výměnou oficiálních publikací; a

(6) spoluprací v dalších oblastech, o kterých se obě vlády dohodnou v budoucnu.

2. Obě vlády se budou čas od času diplomatickou cestou vzájemně konzultovat o otázkách kulturní výměny mezi oběma vládami a mohou se dohodnout, bude-li to nutné, na prováděcích programech v oblastech, uvedených v odstavci 1.

3. Toto ujednání nevylučuje možnost kulturních výměn, prováděných nevládními organizacemi nebo jednotlivci obou zemí.

4. Toto ujednání zůstane v platnosti po dobu dvou let a poté bude v platnosti až do doby, kdy uplynou tři měsíce ode dne, kdy jedna z vlád oznámí svůj úmysl toto ujednání ukončit.

Jestliže je výše uvedené ujednání pro vládu Japonska přijatelné, mám dále čest navrhnout, aby tato nóta a odpověď Vaší Excelence v tom smyslu, byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem odpovědi Vaší Excelence.“

Dále mám čest informovat Vaši Excelenci, že výše uvedené ujednání je pro vládu Japonska přijatelné a vyslovit souhlas s tím, aby nóta Vaší Excelence a tato odpověď byly považovány za dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost datem této odpovědi.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistil o své nejhlubší úctě.

S úctou

Kiichi Miyazawa v. r.

Přesunout nahoru