Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 76/1976 Sb.Zákon o ražbě československých dukátů

Částka 15/1976
Platnost od 02.07.1976
Účinnost od 02.07.1976
Zrušeno k 15.06.2018 (89/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

ZÁKON

ze dne 22. června 1976

o ražbě československých dukátů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Na paměť událostí státního nebo světového významu nebo k jejich výročí mohou být jako obchodní mince raženy československé dukáty (dále jen "dukáty").

§ 2

Dukáty se razí jako jednodukáty, dvojdukáty, pětidukáty a desetidukáty ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů mědi. Hrubá váha jednodukátu je 3,4909 g s obsahem ryzího zlata 3,4420 g. Váhy dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu jsou násobkem váhy jednodukátu. Při ražbě je povolena odchylka nejvýše jedna tisícina nad nebo pod stanovenou hrubou váhu a ryzost.

§ 3

(1) Na lícní straně dukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky a název státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Další náležitosti lícní strany a náležitosti rubové strany stanoví vláda Československé socialistické republiky.

(2) Průměr jednodukátu je 19,75 mm, dvojdukátu 25 mm, pětidukátu 34 mm a desetidukátu 42 mm. Okraje dukátů jsou jemně vroubkované.

§ 4

Dukáty nejsou součástí soustavy zákonných peněz.

§ 5

Ražbu dukátů a jejich popis stanoví vláda Československé socialistické republiky nařízením; současně stanoví u každého druhu dukátů počet ražených jednodukátů, dvojdukátů, pětidukátů a desetidukátů.


§ 6

Zrušuje se:

a) zákon č. 62/1923 Sb., o ražbě československých dukátů;

b) vládní nařízení č. 200/1923 Sb., o vydání československých dukátů jubilejních i jiných (obyčejných) dukátů jednoduchých a dvojitých (pamětních dvojdukátů) s letopočtem 1923;

c) vládní nařízení (II.) č. 94/1929 Sb., o československých pětidukátech a desetidukátech;

d) vyhláška ministra financí č. 135/1924 Sb., o ražbě československých dukátů na účet soukromý;

e) vyhláška ministra financí č. 95/1929 Sb., o ražebném za československé pětidukáty a desetidukáty.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru