Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 25/1976 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/1976
Platnost od 29.03.1976
Účinnost od 29.03.1976
Zrušeno k 21.04.1988 (60/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

25

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. března 1976,

kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 12 odst. 1 se vkládá za slovem "archivnictví" spojka "a" a vypouštějí se slova "a civilní obranu".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru