Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 17/1976 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově

Částka 3/1976
Platnost od 15.03.1976
Účinnost od 15.03.1976
Zrušeno k 01.12.1999 (222/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 11. března 1976,

kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, se mění takto:

1. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Řízení civilní obrany přísluší ministru národní obrany Československé socialistické republiky."

2. V § 30 se vypouští odstavec 5.

Čl. II

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, se mění a doplňuje takto:

1. V § 14 se na konci prvé věty připojují tato slova: "a pro řízení civilní obrany".

2. V § 15

se za písm. e) vkládá nové písm. f), které zní:

"f) připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany.".

3. V § 18 odst. 2

se vypouštějí slova "a civilní obrany".

4. V § 19

se vypouštějí slova "a pro řízení přípravy civilní obrany".

Čl. IIIzrušeno


Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru