Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 16/1976 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky

Částka 3/1976
Platnost od 15.03.1976
Účinnost od 15.03.1976
Zrušeno k 19.01.1995 (135/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 11. března 1976

o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Kancelář presidenta Československé socialistické republiky (dále jen "kancelář") zajišťuje plnění úkolů spojených s výkonem funkcí a činností presidenta Československé socialistické republiky. V jejím rámci je Vojenská kancelář presidenta Československé socialistické republiky (dále jen "vojenská kancelář") jako zvláštní organizační útvar pro úkoly spojené s funkcí a činností presidenta Československé socialistické republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

(2) Kancelář spravuje Pražský hrad a jeho přidružené objekty a pečuje o ně jako o sídlo presidenta Československé socialistické republiky a významnou historickou památku našeho lidu.

§ 2

(1) President Československé socialistické republiky jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře, který je mu podřízen.

(2) President Československé socialistické republiky jmenuje a odvolává náčelníka vojenské kanceláře, který je mu přímo podřízen.

§ 3

Kancelář si může k plnění svých úkolů vyžadovat od státních orgánů zprávy a vysvětlení ve věcech spadajících do její působnosti.


§ 4

(1) Zrušuje se zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky, ve znění zákona č. 129/1970 Sb.

(2) Nedotčeno zůstává vládní nařízení č . 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru