Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 103/1976 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

Částka 20/1976
Platnost od 10.09.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 10.05.1984 (39/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 19. srpna 1976

o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.:


§ 1

Základní sazby odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i rozsah jejich zvýšení nebo snížení, se stanoví v sazebníku odvodů, který tvoří přílohu tohoto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1976.


Štrougal v. r.


Příloha

Sazebník odvodů

Část I

Základní sazby v tisících Kčs za 1 ha

Přírodní stanoviště Bonitní třída
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt 1 ČMt 2 1350 1100 900 800 570 360 140 35
ČM 1 ČM 2
ČM 3 ČM 12
ČM 13 ČM 14
ČM 15
ČMt 3 ČMt 4 1300 1070 875 775 550 340 130 35
ČM 5 ČM 6
ČM 9 ČM 10
ČM 11 HM 1
HM 2
ČMt 5 ČMt 6 1250 1050 850 750 530 300 125 30
ČMt 7 ČMt 14
ČMt 15 ČMt 16
ČMt 8 ČMt 9 1200 1000 800 725 500 270 100 30
ČMt 11 ČMt 17
ČMt 23 ČM 4
ČM 7 ČM 8
HMt 1 HMt 2
HM 3 HM 4 1150 950 770 700 490 260 95 30
HM 5 HM 6
HM 14 HM 15
HM 16
ČMt 10 ČMt 12 1100 900 750 670 480 240 90 30
ČMt 13 HM 8
HM 9
ČMt 18 ČMt 19 1000 875 725 600 400 200 85 25
ČMt 22 HMt 3
HMt 4 HMt 7
HMt 12
HM 10 HM 11 970 780 640 590 430 220 80 25
HM 12 HM 13
HMt 5 HMt 8 950 760 625 520 330 80 70 25
HMt 11 HM 7
P 1 P 2
P 3 P 4
P 5 P 9
HMt 6 HMt 9 925 750 600 500 315 150 65 25
HMt 10 HM 17
HM 18 HM 23
ČMt 20 ČMt 21 860 700 580 470 310 150 60 25
P 6 P 7
P 8 P 10
P 16 P 17
P 18 P 19
P 20 P 21
V 1 V 2 840 690 575 500 320 165 60 20
V 3 V 7
V 8 V 9
HM 19 HM 20 825 680 575 450 290 130 60 20
HM 24 P 22
P 23 V 10
V 11
HMt 13 HM 21 780 630 500 425 280 145 55 20
HM 22 P 11
P 12 P 24
P 25 P 26
P 27 V 12
V 13 H 1
H 2 H 5
H 6 H 7
V 14 700 600 490 380 210 120 50 15
P 13 P 14 670 510 400 370 240 130 50 15
P 15 V 4
V 5 V 6
P 29 H 3 600 480 360 320 200 110 45 15
H 4 H 8
H 9 H 10
V 15
P 28 P 30 550 410 300 260 170 90 40 15
P 31 H 11
H 12 H 13
V 16
H 14 H 15 450 350 280 190 120 70 35 10
H 16
H 17 350 290 200 140 90 65 30 10

Část II

1. Zvýšení a snížení základních sazeb při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

a) Základní sazby uvedené v části I se zvyšují u odvodněné orné půdy o 30 %,

u zavlažované orné půdy, chmelnic, vinic, intenzívně obhospodařovaných sadů a zelinářských ploch o 100 %.

b) Základní sazby uvedené v části I se snižují u luk a pastvin

Přírodní stanoviště louky pastviny
ČMt a ČM o 65 % o 80 %
HMt 60 80
HM 60 75
P 50 75
V 40 70
H 30 65

c) Základní sazby uvedené v části I, popř. zvýšené podle písmene a) nebo snížené podle písmene b), se zvyšují, jde-li o půdu odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti) o 50 %.

2. Sazby za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

a) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě činí sazba z 1 ha ročně v jednotlivých přírodních stanovištích u půdy

1. a 2. bonitní třídy 2 %
3. až 5. bonitní třídy 1 %
6. až 8. bonitní třídy 0,5 %

základní sazby uvedené v části I, popřípadě zvýšené podle bodu 1 písm. a) nebo snížené podle bodu 1 písm. b). Pokud dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě započne nebo skončí v průběhu kalendářního roku, vypočte se odvod z roční sazby jednou dvanáctinou za každý i započatý kalendářní měsíc.

b) Při překročení lhůty k provedení rekultivačních prací stanovené schváleným plánem rekultivace se sazba uvedená pod písmenem a) zvyšuje o 100 % za každý rok překročení lhůty.

c) Jde-li o půdu 1. až 5. bonitní třídy odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), se sazba uvedená pod písmenem a) zvyšuje o 100 %.

Příklad k bodu 1.

V přírodním stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 činí u půdy v bonitní třídě 4 základní sazba z 1 ha půdy 800 tis . Kčs, u louky se tato základní sazba sníží o 65 % a činí z 1 ha 280 tis. Kčs, u pastviny se tato základní sazba sníží o 80 % a činí 160 tis. Kčs. Bude-li louka nebo pastvina trvale odňata k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), zvýší se snížená základní sazba o 50 % a bude činit u louky 420 tis. Kčs, u pastviny 240 tis. Kčs.

Příklad k bodu 2.

V přírodním stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 činí základní sazba při trvalém odnětí v 4. bonitní třídě 800 tis. Kčs. Protože jde o dočasné odnětí, bude činit sazba 8 tis. Kčs ročně. U odvodněné orné půdy činí zvýšená základní sazba podle bodu 1 písm. a) u trvalého odnětí 1040 tis. Kčs. Bude-li tato půda odňata jen dočasně, bude sazba činit 10,40 tis. Kčs ročně. Bude-li však tato půda odňata k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), zvyšuje se sazba o 100 %, takže bude činit z 1 ha 20,80 tis. Kčs ročně.

Vysvětlivky zkratek

ČMt 1 - 23 černozemní, velmi teplé oblasti
ČM 1 - 15 černozemní oblasti
HMt 1 - 13 hnědozemní teplé oblasti
HM 1 - 24 hnědozemní oblasti
P 1 - 31 oblasti hnědých půd pahorkatin
V 1 - 16 oblasti hnědých půd a vrchovin
H 1 - 17 oblasti hnědých a podzolovaných půd horských oblastí
Přesunout nahoru