Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c38/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1975
Platnost od 28.12.1975
Účinnost od 01.03.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo

1. Výnos ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 023/083/OE/75, kterým se mění a doplňují výnosy ze dne 15. června 1973 čj. 21 457/2504/73, o odměňování dělníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, a ze dne 31. srpna 1973 čj. 21 675/4005/OE/73, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory ČSR.

Výnos je uveřejněn v částce 3/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 2.

2. Výnos ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR.

Výnos je uveřejněn v částce 3/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 3.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. listopadu 1982 čj. 38 628/2620/OELH/82, pozbývají platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. června 1973 čj. 21461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR (reg. v částce 37/1973 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 38/1975 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 18. října 1976 čj. 12 636/SO/76 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 33/1976 Sb.) a výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. prosince 1977 čj. 24 764/2183/OELH/78, kterým se mění výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 2/1979 Sb.).

3. Výnos ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 025/085/OE/75, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 31. srpna 1973 čj. 21 677/4007/OE/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory ČSR.

Výnosem se mění Kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností vodního hospodářství, který tvoří přílohu č. 1 výnosu, a příloha č. 2 o používání Kvalifikačního katalogu technickohospodářských funkcí, pracovních činností a hodnocení školního vzdělání.

Výnos je uveřejněn v částce 3/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 4.

Výše uvedené výnosy nabývají v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který urči ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR.

4. Výnos o výši nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol ze dne 7. března 1975 čj. 53 792/1113/OE/75.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1975.

Výnosem se zrušují:

a) § 6 odst. 1 výnosu o úpravě platových poměrů THP v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti MLVH ze dne 27. ledna 1968 čj. 27 970/PM/1967 (reg. v částce 22/1968 Sb.),

b) příloha č. 6 část I výnosu o úpravě platových poměrů THP některých vodohospodářských organizací ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fom/3/67 (reg. v částce 12/1967 Sb.).

Výnos je uveřejněn v částce 6/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 6.

Do všech čtyř předpisů lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Přesunout nahoru