Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c37/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 37/1975
Platnost od 27.12.1975
Účinnost od 01.02.1976
Zrušeno k 01.04.1979 (o7/c31/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a § 25 odst. 4 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnicích, výnos ze dne 30. 11. 1975, čj. ZTi 136/74-KO, kterým se doplňuje článek 6 odstavec 1 výnosu ze dne 21. 11. 1972, čj. 8/72-kontr., o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky vyžadované v určení (popření) otcovství na základě krevní zkoušky.

Výnosem ZTi 136/74 KO se stanoví paušální částky náhrad za použití substancí při vyšetřování krevních systémů.

Výnos nabývá účinnosti dne 1. února 1976 a bude uveřejněn ve Sbírce instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR, částce 11-12, ročník 1975, a lze do něho nahlédnout u kteréhokoliv okresního nebo krajského soudu ČSR.

Přesunout nahoru