Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c37/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 37/1975
Platnost od 27.12.1975
Účinnost od 27.12.1975
Zrušeno k 01.01.1977 (161/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanovilo výnosem čj. VI/1-29 329/75 ze dne 4. prosince 1975 na základě § 22 odst. 3 zák. č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, způsob, jakým má být ověřována výše vlastního příjmu osob (důchodců) uznávaných za vyživované pro účely daně ze mzdy v r. 1976, případně v dalších letech.

Poplatnicí daně ze mzdy, kteří podle potvrzení finančních správ vydaných do 31. 12. 1975 uplatňují i v roce 1976 nárok na snížení daně z titulu vyživování osob pobírajících důchod, jsou povinni předložit nejpozději do 31. března 1976 potvrzení pošty o nové výši důchodu vyplaceného vyživované osobě od 1. 1. 1976, a potvrdit plátci, že vlastní příjem těchto osob včetně upraveného důchodu nepřesahuje 620 Kčs měsíčně.

Nesplní-li poplatník v této lhůtě uvedené povinnosti, ztrácí nárok na snížení daně ze mzdy z titulu vyživováni příslušné osoby, a to i za uplynulá výplatní období od počátku roku 1976. Plátci srazí dodatečně rozdíl na dani ze mzdy vyplývající z této skutečnosti, a to ve výplatním období za měsíc duben 1976.

Výnos federálního ministerstva financí Je otištěn ve Finančním zpravodaji č. 14/1975 a lze do něj nahlédnout u všech finančních správ.

Přesunout nahoru