Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c36/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1975
Platnost od 23.12.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo podle § 3 odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a § 78 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souvislosti se zdokonalováním důchodové soustavy jak vyplývá zejména ze zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a z vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, opatření ze dne 5. prosince 1975 č. 1/1976 Věstníku federálního ministerstva spojů, kterým se mění Řád rozhlasu po drátě ze dne 6. července 1954 vyhlášený pod č. 146/1954 Ú. l. (č. 172 Ú. v ) ve znění pozdějších předpisů.

Opatřením dochází ke změně maximální hraníce ročních příjmů pro částečné osvobození od placení provozního poplatku rozhlasu po drátě (§ 12 odst. 3 Řádu rozhlasu po drátě)

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976 a je uveřejněno v částce 1/1976 Věstníku federálního ministerstva spojů, do které lze nahlédnout v každé organizaci spojů a u každé pošty.

Přesunout nahoru