Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c35/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.10.1988 (149/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 35 a § 172 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a dopravy, s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů, směrnice o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let ze dne 18. XII. 1975 čj. F V/2-1614/75-1102.

Směrnice upravují zápočet doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let, a to podle druhu letecké činnosti a počtu letových hodin za kalendářní rok. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Směrnice jsou uveřejněny ve Zpravodaji MPSV ČSR č. 16 z r. 1975 a Zpravodaji MPSV SSR č. 7 z r. 1975 a lze do nich nahlédnout na federálních ministerstvech dopravy a všeobecného strojírenství, na ministerstvech práce a sociálních věcí republik, Ústřední radě odborů, na úřadech důchodového zabezpečení v Praze a Bratislavě, v odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, ve Svazu pro spolupráci s armádou a u personálních útvarů organizací československé civilní letecké dopravy.

Přesunout nahoru