Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c26/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1975
Platnost od 16.10.1975
Účinnost od 01.10.1975
Zrušeno k 01.02.1983 (o11/c3/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), dne 1. září 1975 pod čj. 23 687/75-403 směrnice o školním stravování.

Směrnice vymezují pojem, účel a organizaci školního stravování, správu školního stravování zajišťovanou národními výbory, metodické řízení a kontrolu školního stravování, upravují zřizování stravovacích komisí a středisek školního stravování, provoz a hospodaření v jídelnách, stanoví spotřebu potravin, závazné normy a příspěvky na stravování, stanoví podmínky, za kterých lze v jídelnách stravovat dospělé osoby a žáky v pohostinských závodech veřejného stravování, určuje způsob hospodaření jídelen, jakož i provozování pomocného hospodářství a doplňkového stravování.

V přílohách směrnic jsou uvedeny výživová a finanční norma pro strávníka a den, spotřební normy na přípravu jedné porce pokrmu, příplatky za stravování žáků, normy vybavení jídelen stolním nádobím, příbory a čisticími prostředky, normy pracovníků a fyziologické výživové normy pro děti a mládež.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1975. Směrnicemi byly zrušeny:

a) směrnice pro stravování žáků základních devítiletých škol v pohostinských provozovnách spotřebních družstev ze dne 15. listopadu 1960 čj. 35 241/60-E II/2, Věstník ministerstvu školství roč. 1960, str. 109, poř. č. 83/1960 Sbírky instrukcí pro národní výbory, ve znění změn čj. 24 211/64-HS ze dne 31. července 1964, Věstník ministerstva školství a kultury roč. 1964, str. 273,

b) instrukce k vybavení školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory stolním nádobím, příbory a čisticími prostředky ze dne 29. srpna 1973, čj. 21 799 73-202, Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1973, str. 160,

c) úprava poplatků za stravování ve školních jídelnách, poř. číslo 436 1953 Sbírky směrnic pro národní výbory, ve znění směrnic poř. č. 468/1954 Sbírky směrnic a pozdějších změn (čj. A-II-13 018-3/14-53 ze dne 16. 9. 1953, Věstník ministerstva školství roč. 1953, str. 311, čj. A-II-13 013-5 2-13 ze dne 9. 10. 1953, str. 340. čj. 34 721/1960-EII/2 ze dne 26. 10. 1960, Věstník ministerstva školství roč. 1960, str. 325, poř. č. 77/1960 Sbírky instrukcí pro národní výbory, a čj. 37 121/1965-HS ze dne 31. 8. 1965, Věstník ministerstva školství a kultury roč. 1965, str. 237),

d) příplatky za péči poskytovanou v jeslích a poplatky za stravování v mateřských školách ze dne 23. června 1964, čj. 26 291/64-HS, Věstník ministerstva školství a kultury, roč. 1964, str. 200, poř. č. 28/1964 Sbírky směrnic pro národní výbory, pokud se týká poplatků za stravování poskytované v mateřských školách.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1975, sešit 9, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky dne 9. srpna 1978 pod čj. 23 277/78-403 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva školství České socialistické republiky o školním stravování, uveřejněné pod čj. 23 687/75-403 ze dne 1. září 1975 ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1975, str. 145 a oznámené v částce 26/1975 Sbírky zákonů ČSSR. Směrnice mění a doplňují zejména některé výživové a finanční normy a spotřební normy ve školních a internátních jídelnách a způsob placení příspěvku na stravování. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1978; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1978, sešit 9, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru