Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1975
Platnost od 30.09.1975
Účinnost od 30.09.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 11 zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy,

1. výnos Českého báňského úřadu čj. 3560/4/1975, kterým se vydává „Dodatek č. 2“ k seznamu povolených výbušin a pomůcek pro používání výbušin;

2. výnos Českého báňského úřadu ze dne 18. srpna 1975, jímž se doplňuje Zkušební řád pro zkoušky střelmistrů a technických vedoucích odstřelů, vydaný Ústředním báňským úřadem dne 20. února 1967 čj. 1400/1967.

Výnosy nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů ČSSR a jejich úplný text bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR.

Výnosy jsou k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů ČSR.

Přesunout nahoru