Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1975
Platnost od 30.09.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr školství České socialistické republiky

vydal podle usneseni vlády ČSR č. 189 ze dne 16. července 1975, o zřícení Ceny ministra školství ČSR, statut Ceny ministra školství ČSR. Podle tohoto statutu uděluje ke Dni učitelů ceny za významnou vědeckovýzkumnou činnost vysokých škol a za tvůrčí činnost v oblasti pedagogiky, zejména za nejlepší učebnici roku, jako mimořádné ocenění činnosti jednotlivců nebo kolektivů ze řad učitelů vysokých škol a škol I. a II. cyklu a vědeckých pracovníků vysokých škol, jejich ústavů a resortních vědeckých ústavů. Podněty na udělování Ceny ministra školství ČSR podávají rektoři vysokých škol a děkani samostatných fakult, ředitelé resortních výzkumných ústavů a rady krajských národních výborů.

Statut Ceny ministra školství ČSR je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR, roč. 1975, seš. 9, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství České socialistické republiky, na rektorátech a děkanátech vysokých škol a fakult, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru