Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c20/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1975
Platnost od 17.07.1975
Účinnost od 17.07.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo

— výnos ze dne 23. července 1974 pod čj. E/PM-610.1-21. 6.1974 o pracovní pohotovosti některých pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR (přetištěno jako závazné opatření č. 25/1974 Věstník MZ ČSR),

— směrnice ze dne 7. listopadu 1974 pod čj. E/PM-600 4. 10. 1974 o prémiování zubních laborantů (přetištěno jako závazné opatření č. 31/1974 Věstník MZ ČSR); těmito směrnicemi se ruší směrnice ze dne 30. června 1971, čj. KP/3-600-28. 6.1971, o prémiování zubních laborantů, oznámené v částce 27/1971 Sb.,

Do uvedených předpisů je možno nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a v odboru zdravotnictví NV hl. města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru