Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c14/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1975
Platnost od 28.05.1975
Účinnost od 28.05.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo dne 11. března 1975 podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s příslušnými federálními a republikovými ústředními orgány

— výnos o poskytování náborových příspěvků pracovníkům vybraných organizací zúčastněných na výstavbě plynovodu Orenburg-západní hranice SSSR (čj. I/3-228/75-6651-290).

Výnos o odměňování upravuje mzdové náležitosti pracovníků dodavatelských organizací, kteří budou pracovat na území SSSR při výstavbě čs. úseku plynovodu Orenburg, jakož i způsob odměňování pracovníků, kteří budou zajišťovat úkoly spojené s výstavbou tohoto plynovodu na území ČSSR; součástí výnosu jsou směrnice, kterými se pro pracovníky dodavatelských organizací stanoví limity prémií a odměn na rok 1975.

Výnos o poskytování náborových příspěvků stanoví výši náborových příspěvků a podmínky, za kterých mohou být pracovníkům vybraných organizací, zabezpečujících na území SSSR výstavbu plynovodu Orenburg, vypláceny.

Do obou výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, na ministerstvech práce a sociálních věcí ČSR a SSR, jakož i na příslušných odborech krajských a okresních (obvodních) národních výborů.

Přesunout nahoru