Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c13/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1975
Platnost od 12.05.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo směrnice ze dne 19. března 1975 o přípravě a uskutečňování výstavních akcí ekonomického charakteru s mezinárodní účastí na území Československé socialistické republiky.

Směrnice byly vydány podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

Směrnice stanoví postup při přípravě a uskutečňování výstavních akcí ekonomického charakteru s mezinárodní účastí na území Československé socialistické republiky, náležitosti žádosti o povolení k vystavení exponátů zahraničních vystavovatelů a základní povinnosti pořádajících organizací.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1975.

Směrnicemi byl zrušen výnos ministra zahraničního obchodu č. 27/1962 Věst. MZO, kterým se vydává statut československé účasti na Mezinárodním veletrhu v Brně a směrnice ministerstva zahraničního obchodu č. 11/1963 Věst. MZO o zajišťování spolupráce mezi podnikem BVV a podniky zahraničního obchodu při účasti na Mezinárodním veletrhu v Brně.

Směrnice byly uveřejněny ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu v částce 2/1975. Směrnice byly rozeslány všem organizacím, oprávněným k zahraničně obchodní činnosti a příslušným ústředním orgánům a jsou k nahlédnutí u uvedených organizací a u federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru