Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna

Částka 19/1975
Platnost od 16.07.1975
Účinnost od 01.03.1975
Zrušeno k 01.11.2002 (140/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. března 1975

o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna


Výměnou nót mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a velvyslanectvím Polské lidové republiky v Praze byla dne 2. ledna 1975 sjednána Dohoda o změně charakteru hraničních přechodů Vyšný Komárnik - Barwinek (silniční) a Plaveč - Muszyna (železniční) na dálkové hraniční přechody s účinností ode dne 1. března 1975.

V souladu s tím se pozměňuje Příloha 1 Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. července 1971 a zveřejněného vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 50/1972 Sb. tak, že se u pořadového čísla 1 a 2 vypouští omezující odkaz a u pořadového čísla 2 též text v Poznámce.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.

Přesunout nahoru