Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/1975 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Částka 17/1975
Platnost od 23.06.1975
Účinnost od 23.06.1975
Zrušeno k 09.08.2000 (245/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

56.

Zákon

ze dne 11. června 1975,

kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb., se mění takto:

1. § 2 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Státní svátek 9. květen je dnem pracovního klidu.

(2) Ostatní dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:

a) 1. leden (Nový rok),

b) pondělí velikonoční,

c) 1. květen (Svátek práce),

d) 25. prosinec (první svátek vánoční),

e) 26. prosinec (druhý svátek vánoční).",

odstavec 4 se vypouští a odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

2. § 3 zní:

"§ 3

Významnými dny Československé socialistické republiky jsou:

a) 25. únor,

b) 29. srpen,

c) 28. říjen,

d) 7. listopad."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Dr . Štrougal v. r.

Přesunout nahoru