Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 51/1975 Sb.Zákon Slovenské národní rady o Národní ceně Slovenské socialistické republiky

Částka 14/1975
Platnost od 28.05.1975
Účinnost od 28.05.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 14. května 1975

o Národní ceně Slovenské socialistické republiky

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Národní rada Slovenské socialistické republiky (dále jen "Národní cena") se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům jako projev uznání za vynikající zásluhy, tvůrčí výsledky nebo výkony v oblasti vědy, techniky, umění a kultury, které obohatily lidské poznání nebo vytvořily velké kulturní a umělecké hodnoty nebo jinak významnou měrou přispěly k rozvoji hmotného a duchovního bohatství slovenského národa a národností v Slovenské socialistické republice.

§ 2

Národní cenu uděluje předsednictvo Slovenské národní rady každoročně k 29. srpnu na návrh vlády Slovenské socialistické republiky (dále jen "vláda").

§ 3

(1) Poradním orgánem vlády pro posouzení návrhů orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Národní ceny je Výbor pro Národní cenu Slovenské socialistické republiky (dále jen "Výbor").

(2) Předsedou Výboru je ministr kultury Slovenské socialistické republiky; členy Výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Výboru.

§ 4

(1) Vyznamenaným jednotlivcům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny Slovenské socialistické republiky"; o udělení ceny dostanou listinu a mají právo nosit stužku symbolizující Národní cenu.

(2) Vyznamenaným kolektivům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny Slovenské socialistické republiky"; o udělení ceny dostanou listinu.k

(3) S udělením Národní ceny je spojena odměna.

§ 5

Organizaci Výboru, náležitosti návrhů na udělení Národní ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, podrobnosti o udělování Národní ceny, o výši odměny, jakož i podrobnosti o vykonávání oprávnění podle § 4 upraví statut Národní ceny, který schvaluje vláda.


§ 6

Zrušuje se zákon Slovenské národní rady č. 87/1969 Sb., o státní ceně Slovenské socialistické republiky.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.

Přesunout nahoru