Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna

Částka 13/1975
Platnost od 12.05.1975
Účinnost od 12.05.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 12. května 1975

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:


§ 1

(1) K 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je umístěn podél svislých stran štítu státního znaku a pod jeho základnou. Pod slovem "REPUBLIKA" je umístěno v jednom řádku označení hodnoty "50 Kčs".

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil Stanislava Kostky Neumanna. Jeho jméno "S. K. NEUMANN" je umístěno v opise vlevo od portrétu. V pravé horní části obvodu mince jsou v opise umístěny letopočty "1875-1975". Autorem návrhu na padesátikorunu je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna v úrovni dolního okraje portrétu.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.


Přesunout nahoru