Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla

Částka 8/1975
Platnost od 28.03.1975
Účinnost od 01.04.1975
Zrušeno k 01.01.1989 (185/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 27. února 1975

o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách:


§ 1

Vodovodní přípojky

Za vodohospodářská díla se považují vodovodní přípojky z veřejných vodovodů:

a) sloužící k dodávání vody do výrobních objektů průmyslových nebo zemědělských,

b) zásobující vodou skupinu objektů, pokud jejich zásobování vyžaduje výstavbu vlastního systému rozvodných řadů,

c) k objektům, pro něž je vybudováno zařízení k zesilování tlaku vody (hydroforová stanice apod.),

d) je-li přípojka delší než 100 m a slouží k dodávce vody v denním průměrném množství větším než 0,5 l/sec.

§ 2

Kanalizační přípojky

Za vodohospodářská díla se považují přípojky k veřejným kanalizacím:

a) sloužící k vypouštění odpadních vod z výrobních objektů průmyslových nebo zemědělských,

b) odvádějící odpadní vody ze skupiny objektů, pokud jejich odvádění vyžaduje výstavbu vlastní stokové sítě,

c) sloužící k vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí čištění a mohou být vypouštěny do veřejné kanalizační sítě jen s povolením vodohospodářského orgánu,

d) je-li přípojka delší než 100 m a její světlost je větší než 20 cm.


§ 3

Počátek účinnosti

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Přesunout nahoru