Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Částka 41/1975
Platnost od 31.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 30. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí v souvislosti se zdokonalováním důchodové soustavy jak vyplývá zejména ze zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Článek I

Vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, se mění takto:

1. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Při částečném osvobození se platí rozhlasový poplatek 5,- Kčs, televizní poplatek 15,- Kčs. Částečné osvobození lze přiznat účastníkům:

a) osamělým důchodcům, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje částku 8 400,- Kčs ročně,

b) manželům, z nichž aspoň jeden je důchodce, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje ročně částku 15 600,- Kčs.

2. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Do částek rozhodných pro přiznání úplného osvobození (odst. 2) nebo částečného osvobození (odst. 3) se nezapočítávají příjmy ve smyslu zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (tj. výchovné, zvýšení důchodu pro bezmocnost, příspěvky z doplňkové sociální péče, pracovní příjem z činnosti, která netrvá déle než 60 dní v kalendářním roce, pracovní příjmy důchodce nebo jeho rodinného příslušníka staršího 70 let).".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


První náměstek ministra: Maňák v. r.

Přesunout nahoru