Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/1975 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1975

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 117 117 205 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou (příloha č. 1). 117 117 205 000 Kčs
(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy
a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 50 300 000 000 Kčs,
b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
neúčelové dotace ve výši 15 592 400 000 Kčs,
účelové subvence ve výši 20 502 300 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Orenburg a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Zákon České národní rady č. 117/1971 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, se v § 1 písm. c) mění takto:

"c) příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonů uvedených pod písmeny a) a b) do státního rozpočtu České socialistické republiky s výjimkou příspěvku na sociální zabezpečení od organizací řízených národními výbory, který se odvádí do rozpočtu řídícího národního výboru.".


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 41 961 923
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 23 794 000
Ostatní příjmy 1 061 282
Dotace ze státního rozpočtu federace 50 300 000
Úhrn 117 117 205
Výdaje Kčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 32 849 109
kulturní a sociální opatření 43 972 708
obranu a bezpečnost 3 179 934
správu 692 331
soudy a prokuratury 328 423
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů 15 592 400
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 20 502 300
Úhrn 117 117 205

Příloha č. 2

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové
dotace
(v tis. Kčs)
Účelové
subvence
(v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy 2 627 300 5 749 800
Středočeský 1 464 100 1 586 700
Jihočeský 1 330 000 1 151 700
Západočeský 1 568 600 1 411 800
Severočeský 2 376 800 3 086 800
Východočeský 1 172 900 1 821 300
Jihomoravský 1 904 400 2 930 200
Severomoravský 3 148 300 2 764 000
Úhrn 15 592 400 20 502 300
Přesunout nahoru