Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 143/1975 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 22.12.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 17. prosince 1975

o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Federální shromáždění souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci, podepsanou ve Varšavě dne 21. března 1975.

§ 2

Změny hranic Československé socialistické republiky a hranic Slovenské socialistické republiky podle Smlouvy uvedené v § 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.


§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru