Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 142/1975 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1975

o státním rozpočtu československé federace na rok 1976

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 156 051 976 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 155 857 676 000 Kčs
rozpočtový přebytek činí (Příloha) 194 300 000 Kčs

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 18 135 359 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 8 670 928 000 Kčs

z toho:

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 146 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 710 000 000 Kčs

b) dotace na investice k realizaci úkolů oblastního rozvoje pro organizace řízené federálními orgány

- České socialistické republice 1 7 900 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 175 000 000 Kčs

c) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 669 899 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 320 406 000 Kčs

d) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 12 053 900 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 6 162 800 000 Kčs

e) dotace na cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 4 319 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 873 000 000 Kčs

f) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 928 660 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 429 722 000 Kčs.

B. Globální dotace

- České socialistické republice 32 164 641 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 27 769 072 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění takto:

V § 10 odst. 1 se vypouštějí slova "do státního rozpočtu".


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 154 997 525
Ostatní příjmy 1 054 451
Úhrnem 156 051 976
Výdaje
Výdaje federálních organizací na:
hospodářství 49 935 453
kulturní a sociální opatření 1 632 476
obranu a bezpečnost 15 930 195
správu 1 602 963
soudy, prokuratury a arbitráž 16 589
Celkem 69 117 676
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 86 740 000
Úhrnem 155 857 676
Přebytek 193 300
Přesunout nahoru