Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.

Částka 34/1975
Platnost od 15.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


Článek I

Vyhláška č. 156/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb., se mění takto:

"V § 5 bodu 1 se slova "které platí do 31. prosince 1975" nahrazují slovy "které platí do 31. prosince 1978"".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Nágr CSc. v. r.

Přesunout nahoru