Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích

Částka 31/1975
Platnost od 28.11.1975
Účinnost od 28.11.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

131

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 7. listopadu 1975

o stažení mincí po 3 haléřích

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

(1) Mince po 3 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a názvem státu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1962 s novým státním znakem a názvem státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. ledna 1976.

(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. února 1976 do 30. června 1976 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1976 do 30. listopadu 1976 včetně jen pobočky Státní banky československé.

(3) Mince uvedené v odstavci 1 se přijímají k výměně pouze v částkách dělitelných pěti.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 30 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.

Přesunout nahoru