Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 121/1975 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení

Částka 28/1975
Platnost od 14.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1993 (589/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

121

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1975

o sociálním zabezpečení

K provedení sociálního programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa, směřujícího k dalšímu upevňování životních jistot občanů, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovenízrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 3 – § 14zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

Starobní důchodzrušeno

§ 15 – § 23zrušeno

Invalidní (částečný invalidní) důchodzrušeno

§ 24 – § 27zrušeno

Výše invalidního důchoduzrušeno

§ 28 – § 35zrušeno

Důchody pozůstalýchzrušeno

§ 36zrušeno

Vdovský důchodzrušeno

§ 37 – § 39zrušeno

Sirotčí důchodzrušeno

§ 40, § 41zrušeno

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmuzrušeno

§ 42zrušeno

Jiné důchody a dávkyzrušeno

§ 43 – § 47zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 48 – § 50zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 51 – § 60, § 60azrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 61 – § 71zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 72zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 73 – § 76zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 77 – § 79zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 80zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 81, § 82zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 83 – § 92zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 93, § 94zrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 95zrušeno

DÍL ŠESTÝzrušeno

§ 96, § 97zrušeno

DÍL SEDMÝzrušeno

§ 98, § 99zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 100zrušeno

§ 101

(1) Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte).

(2) Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjmů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.

§ 102zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 103 – § 105zrušeno

Úkoly národních výborůzrušeno

§ 106 – § 109zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 110 – § 118zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 119zrušeno

Důchodové zabezpečenízrušeno

§ 120 – § 128zrušeno

Služby a dávky sociální péčezrušeno

§ 129zrušeno

Organizace a řízenízrušeno

§ 130zrušeno

Řízenízrušeno

§ 131 – § 134zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 135zrušeno

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 136 – § 143zrušeno

Společná ustanovení o zvyšování dávekzrušeno

§ 144, § 145zrušeno

ČÁST DEVÁTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 146 – § 150zrušeno

Starobní důchodzrušeno

§ 151 – § 161zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 162 – § 166zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 167 – § 172, § 168azrušeno


§ 173zrušeno


§ 174zrušeno

Poznámky pod čarou

22) § 50 zákoníku práce.

44) § 142 zákoníku práce.

Přesunout nahoru