Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 121/1975 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení

Částka 28/1975
Platnost od 14.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1993 (589/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

121

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1975

o sociálním zabezpečení

K provedení sociálního programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa, směřujícího k dalšímu upevňování životních jistot občanů, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


§ 101

(1) Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte).

(2) Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjmů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.

Poznámky pod čarou

22) § 50 zákoníku práce.

44) § 142 zákoníku práce.

Přesunout nahoru