Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 119/1975 Sb.Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice

Částka 27/1975
Platnost od 10.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 25.03.1991 (98/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

119

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. října 1975

o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Obvody a sídla okresních soudů se shodují s obvody a sídly okresních národních výborů.

(2) Obvody obvodních soudů v Praze se shodují s obvody obvodních národních výborů v hlavním městě Praze. Sídlem obvodních soudů v Praze je hlavní město Praha.

(3) Obvod městského soudu v Brně se shoduje s obvodem Národního výboru města Brna. Sídlem městského soudu v Brně je město Brno.

§ 2

(1) Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.

(2) Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.

§ 3

Ministerstvo spravedlnosti může obecně závazným právním předpisem

a) zřídit v obvodu soudu jeho pobočku,

b) určit v dohodě s generálním prokurátorem České socialistické republiky za sídlo soudu jiné místo, než je sídlo příslušného národního výboru.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru