Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám

Částka 25/1975
Platnost od 30.09.1975
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.05.1985 (8/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. července 1975

o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám


Dne 7. února 1970 byly v Bernu podepsány:

a) nová Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM),

b) nová Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV),

jakož i Dodatkový protokol k oběma úmluvám.

President republiky obě úmluvy a Dodatkový protokol ratifikoval. Čs. ratifikační listina byla uložena u švýcarské vlády dne 18. června 1974.

Rozhodnutím diplomatické konference delegátů smluvních států konané ve dnech 5-9. listopadu 1973 v Bernu bylo stanoveno, že obě úmluvy a Dodatkový protokol vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1975. Tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Dnem 1. ledna 1975 současně pozbyly platnost Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkový protokol k oběma úmluvám, podepsané v Bernu dne 25. února 1961, které byly vyhlášeny vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 6/1965 Sb.


Český překlad obou úmluv a Dodatkového protokolu zveřejnilo federální ministerstvo dopravy v knižních publikacích Nakladatelství dopravy a spojů. Do textů obou úmluv a Dodatkového protokolu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničních věcí a na federálním ministerstvu dopravy.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

Přesunout nahoru