Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c9/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1974
Platnost od 10.06.1974
Účinnost od 10.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Vláda Slovenské socialistické republiky

schválila usnesením č. 132 ze dne 8. května 1974 zásady organizace bytového hospodářství národních výborů a účasti uživatelů na správě a údržbě bytového fondu.

Uvedené zásady, navazujíce na příslušná ustanovení zákona o národních výborech a hospodářského zákoníku, upravují postavení a úkoly organizací bytového hospodářství, jejích zřizování, slučování a zrušování. Dále obsahují způsob účasti uživatelů bytů na správě a údržbě bytového fondu, kterou místní národní výbory zabezpečují prostřednictvím svých aktivů - domovních komisí (důvěrníků) a občanských komisí.

Podrobnější pokyny k provedení těchto zásad vydá ministerstvo vnitra SSR a dnem účinnosti zásad zruší vyhlášku býv. Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů na území Slovenské socialistické republiky.

Zásady tvoří přílohu usnesení vlády SSR č. 132/1974, jsou uveřejněny v Ústředním věstníku SSR v částce 4, ročník 1974 a lze do nich nahlédnout na všech ministerstvech Slovenské socialistické republiky, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru