Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c9/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1974
Platnost od 10.06.1974
Účinnost od 01.03.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo:

1. Směrnice k provedení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. února 1971 čj. II/3-262/71-7313/Ko o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků v letech 1974 a 1975 ze dne 15. listopadu 1973 čj. 60 826/3397/OE/73.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 29. prosince 1973; zrušují směrnice MLVH ČSR ze dne 31. března 1971 čj. 29 147/SB/71 k provedení výnosu FMPSv ze dne 24. února 1971 čj. II/3-262/71-7313/Ko, o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků, uveřejněné v částce 3/1971 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 5 a registrované v částce 36/1971 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 25/1973 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 19.

2. Výnos, kterým se doplňuje výnos č. 3/1967 Zpravodaje MLVH o úpravě mzdových podmínek dělníků ve vodohospodářských organizacích čj. 27 085/fcm/3/67 ze dne 13. února 1967, ze dne 13. února 1974 čj. 26 089/481/74.

Výnosem se doplňuje ustanovení o odměně za pohotovost.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1974. Je uveřejněn v částce 4/1974 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 3.

3. Výnos, kterým se doplňuje výnos č. 4/1967 Zpravodaje MLVH o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací čj. 27 087/fcm/3/67 ze dne 20. února 1967, ze dne 13. února 1974 čj. 26 090/482/74.

Výnosem se doplňuje ustanovení o odměně za pohotovost.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1974. Je uveřejněn v částce 4/1974 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 4.

4. Výnos o odměňování dělníků stavebních závodů a závodů lesnickotechnických meliorací - hrazení bystřin státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 25. ledna 1974 čj. 26 084/422/OE/74.

Výnos upravuje mzdy dělníků, řidičů, závozníků, hlídačů a členů závodních stráží výše uvedených závodů; jeho přílohu tvoří „Stupnice mzdových tarifů“ a „Seznam fyzicky mimořádně namáhavých prací ve stavební výrobě“.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo. Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 4. srpna 1967 čj. 27 555/PM/67, o úpravě mzdových podmínek dělníků stavební činnosti v organizacích lesního hospodářství uveřejněný v částce 8/1967 Zpravodaje ministerstva lesního a vodního hospodářství pod poř. č. 9 a registrovaný v částce 36/1967 Sb.; výnos byl rozeslán organizacím státních lesů.

Pro dělníky, na něž se vztahuje výnos ze dne 4. října 1982 čj. 38 550/1189/OELH/82, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 25. ledna 1974 čj. 26 084/422/OE/74 o odměňování dělníků stavebních závodů a závodů lesnickotechnických meliorací - hrazení bystřin státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky (reg. v částce 9/1974 Sb.).

Do všech čtyř předpisů lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Přesunout nahoru