Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo podle § 29 a 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, článku 18 písm. c) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění zákona č. 125/1970 Sb. a § 2 a 3 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR ze dne 24. 10. 1973, č. 329 a po projednání s příslušnými orgány dne 22. prosince 1973 pod čj. FM 01-183/13/73 výnos k usměrňování vývoje odměn za práci a poskytování zemědělských výrobků v jednotných zemědělských družstvech.

Tento výnos zabezpečuje podle podrobnějších zásad, obsažených v jeho první části, soulad mezi objemem prostředků na odměňování a mezi výsledky činnosti družstva, a to diferencovaně podle dosažené úrovně průměrné roční odměny na pracovníka. Ve druhé části upravuje v souladu se Vzorovými stanovami JZD odprodej vybraných zemědělských výrobků členům a pracovníkům družstev.

Přechodná opatření v regulaci vývoje odměn a poskytování zemědělských výrobků v JZD pro rok 1972 a 1973 se tímto výnosem ruší.

Jednotná zemědělská družstva přizpůsobí vlastní stanovy družstva této nové úpravě podle zásad platných pro vypracování a projednání doplňků a změn stanov JZD.

Výnos byl zaslán všem krajským a okresním zemědělským správám, které s ním seznámily všechna jednotná zemědělská družstva. Nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974. Lze do něj nahlédnout u federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy ČSR a ministerstva zemědělství a výživy SSR, u všech krajských a okresních zemědělských správ nebo u Svazu družstevních rolníků. Je též otištěn v resortním Věstníku ministerstva zemědělství a výživy ČSR (v částce 7/1974) a Věstníku ministerstva zemědělství a výživy SSR (v částce 5/1974).

Přesunout nahoru