Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnici ze dne 18. března 1974 čj. 10 261/74-210, kterou se doplňuji směrnice ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71-213, publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1971, str. 42, registrované v částce 9/1971 Sb., ve znění směrnic ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 661/72-213, které byly publikovány ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, str. 55 a registrovány v částce 7/1972 Sb.

Směrnicí se stanoví maturitní předměty pro maturitní zkoušky na nově zavedených internátních středních školách pro pracující.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněna v sešitě č. 3/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do ní nahlédnout ve školách, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru