Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 18. března 1974 čj. 10 260/74-210, jímž se mění a doplňuje výnos ministerstva školství ČSR o stanovení termínů maturitních zkoušek a termínů závěrečných zkoušek ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 199/72-213, publikovaný ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, str. 53 a registrovaný v částce 7/1972 Sb.

Výnosem se stanoví termíny písemných a ústních maturitních zkoušek na internátních středních školách pro pracující.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněn v sešitě č. 3/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout ve školách, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru