Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 18. března 1974 čj. 10 260/74-210, jímž se mění a doplňuje výnos ministerstva školství ČSR o stanovení termínů maturitních zkoušek a termínů závěrečných zkoušek ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 199/72-213, publikovaný ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, str. 53 a registrovaný v částce 7/1972 Sb.

Výnosem se stanoví termíny písemných a ústních maturitních zkoušek na internátních středních školách pro pracující.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněn v sešitě č. 3/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout ve školách, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru