Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ČSR podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), výnos ze dne 18. března 1974 čj. 10 258/74-210, jímž se mění výnos ministerstva školství ČSR ze dne 30. listopadu 1972 čj. 29 299/72-213, kterým se stanoví termíny přijímacího řízeni ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání (uveřejněný ve Věstníku MS a MK ČSR roč. 1972, str. 197 a registrovaný v částce 30/1972 Sb.).

Výnos jednotně stanoví termíny konání přijímacích zkoušek na všech školách poskytujících střední a vyšší vzdělání.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 3/1974, do kterého lze nahlédnout na ministerstvu školství ČSR a odborech školství KNV.

Přesunout nahoru