Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ČSR podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), směrnice ze dne 18. března 1974 čj. 10 259/74-210, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 8. dubna 1970 čj. 14 550/70-II/3a, o příjímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzděláni (uveřejněné ve Věstníku MS a MK ČSR, roč. 1970, str. 21, registrované v částce 10/1970 Sb.), ve znění směrnic ze dne 2. dubna 1971 čj. 10 804/71-213 (uveřejněných ve Věstníku MS a MK ČSR, roč. 1971, str. 37 a registrovaných v částce 9/1971 Sb.), směrnic ze dne 18. února 1972 čj. 7914/72-213 (uveřejněných ve Věstníku MŠ a MK ČSR, roč. 1972, str. 34 a registrovaných v částce 6/1972 Sb.).

Upouští se od podmínky předběžné praxe při přijetí do 1. ročníku středních lesnických škol; upouští se od zkoušek z profilujících předmětů; zakotvuje se zvláštní ustanovení o uchazečích, kteří jsou autory objevu nebo významného vynálezu nebo významného zlepšovacího vzoru [§ 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb.].

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1974; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešít 3/1974 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu školství ČSR a odborech školství KNV.

Přesunout nahoru