Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1974
Platnost od 07.05.1974
Účinnost od 18.03.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

3. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „6 Iv Byt“ (Č. Vk 1170/74 75 ze dne 27. 12. 1973).

Předpis se týká úprav směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „6 Iv Byt“ za úsek bytová výstavba, platných od 1. 1. 1972 v důsledku zavedení nového závazného vzoru zápisu o odevzdání a převzetí dokončené dodávky bytové výstavby nebo její dokončené části podle § 292 hospodářského zákoníku.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 18. března 1974 s tím, že vykazující jednotky jsou povinny podle něho postupovat již při vyplňování výkazů za bytové objekty, dokončené počínajíc lednem 1974; výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 1/1974 pod poř. č. 3;

Do všech předpisů Federálního statistického úřadu uvedených v tomto oznámení je možno nahlédnout u všech ústředních a oblastních orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru