Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c6/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1974
Platnost od 07.05.1974
Účinnost od 01.07.1974
Zrušeno k 27.08.1991 (333/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo vnitra

vydalo

— podle § 16 odst. 3 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, nařízení ministra vnitra ČSSR č. 15 ze dne 6. května 1974, kterým se upravuje způsob a rozsah zákroků nebo nezbytných opatření příslušníků Sboru národní bezpečnosti mimo službu, s účinností od 1. července 1974.

Nařízením se jednak stanoví, které zákroky nebo opatření nezbytná k odstranění bezprostředního ohrožení je příslušník povinen provést i v době, kdy je mimo službu, a jednak omezuje pro některé příslušníky rozsah oprávnění a povinností za určitých situací, kdy plní jiné úkoly apod.

Nařízení je k nahlédnutí (s výjimkou článku 3) na okresních odděleních Veřejné bezpečnosti, krajských správách SNB, ministerstvu vnitra ČSR, ministerstvu vnitra SSR a federálním ministerstvu vnitra;

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom stráca platnosť nariadenie ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 15/1974, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah zákrokov alebo nevyhnutných opatrení príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti mimo služby a obmedzenia rozsahu oprávnení a povinností príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (reg. v čiastke 6/1974 Zb.).

— podle § 33 odst. 3 a podle § 34 odst. 4 zákona č. 40/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti, nařízení ministra vnitra ČSSR č. 16 ze dne 6. května 1974 o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích, s účinností od 1. července 1974.

Nařízení podrobně upravuje podmínky použití mírnějších prostředků a zbraně příslušníky Sboru národní bezpečnosti a příslušníky Československé lidové armády, Lidových milicí, Sboru nápravné výchovy a veřejných požárních útvarů, pokud plní úkoly Sboru národní bezpečnosti.

Příloha nařízení obsahuje výklad pojmů.

Nařízení nahrazuje rozkaz ministra vnitra ze dne 27. července 1965 oznámený v částce 40/1965 Sb.

Do nařízení s výjimkou části III a V je možno nahlédnout na okresních odděleních Veřejné bezpečnosti, krajských správách SNB, ministerstvu vnitra ČSR, ministerstvu vnitra SSR a federálním ministerstvu vnitra.

Federální ministerstvo vnitra vydalo podle § 32 odst. 2 a § 33 odst. 3 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, nařízení ministra vnitra ČSSR č. 15/1983 ze dne 7. června 1983, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra vnitra ČSSR č. 16/1974 o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích. Nařízení doplňuje prostředky, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích, o výbušku zásahovou a upravuje podmínky použití tohoto prostředku. Nařízení nabývá účinnosti dnem vydání. Do nařízení je možno nahlédnout s výjimkou čl. I bodů 2 a 3 na okresních správách SNB, krajských správách SNB, ministerstvu vnitra ČSR, ministerstvu vnitra SSR a federálním ministerstvu vnitra.

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom stráca platnosť nariadenie ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 16/1974 o prostriedkoch, ktoré príslušníci Zboru národnej bezpečnosti používajú pri služobných zákrokoch (reg. v čiastke 6/1974 Zb.) v znení nariadenia ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 15/1983 (reg. v čiastke 74/1983 Zb.).

Přesunout nahoru