Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 16.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví SSR a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), výnos ze dne 5. března 1974 čj. 1086/1974-II/1, kterým se mění a doplňují směrnice o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání.

Výnos mění a doplňuje směrnice ze dne 1. dubna 1971 čj. 3771/1971-II/3 (uveřejněné v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, strana 55, registrované v částce 7/1972 Sb.) ve znění směrnic ze dne 18. prosince 1971 čj. 14 970/1971-II/3 (uveřejněné v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1972, strana 1, registrované v částce 7/1972 Sb.). Změny a doplňky se týkají zejména ustanovení o zvýšení hranice věku přijímaných do 1. ročníku na 18 let, o zrušení přijímací zkoušky z profilujících předmětů, o určení jednoho termínu pro všechny školy a o určení přednostního přijímání ke studiu při zaměstnání uchazečů, kteří jsou vynálezci nebo zlepšovateli.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 3 ze dne 31. března 1974; lze do něj nahlédnout v odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Přesunout nahoru