Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 16.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 32 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 29 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), výnos ze dne 21. ledna 1974 čj. 13/1974-II/1, kterým se vydává klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů.

Klasifikační řád upravuje klasifikací prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech, celkové hodnocení prospěchu a chování, udělování pochval a jiná opatření k posílení kázně žáků (učňů) v odborných učilištích a učňovských střediscích, učňovských školách, odborných školách, středních odborných školách, gymnasiích a konzervatořích, a to v denním studiu i ve studiu při zaměstnání, jakož i na středních školách pro pracující.

Výnosem se zrušují

— klasifikační řád pro odborná učiliště, učňovské školy a učňovská střediska ze dne 11. dubna 1969 čj. 3256/1969-B-II/l (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1969, strana 93, registrovaný v částce 42/1969 Sb.),

— klasifikační a disciplinární řád pro střední školy ze dne 24. března 1971 čj. 3684/1971-II/2 (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971, strana 25, registrovaný v částce 15/1971 Sb.).

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvěsti MŠ a MK SSR“, v sešitě 2 ze dne 28. února 1974; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi úpravu zo 14. júla 1980 č. 4942/1980-21, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydává klasifikačný poriadok pra školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie vrátane zariadení na výchovu učňov, registrovaná v čiastke 5/1974 Zb. Úprava obsahuje zmeny a doplnky vyplývajúce z nových školských predpisov.

Přesunout nahoru