Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c4/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo pod čj. 28 587/73-200 ze dne 28. listopadu 1973 výnos, jímž se mění a doplňuje klasifikační řád pro základní devítileté školy.

Výnosem se mění a doplňuje klasifikační řád pro základní devítileté školy, který pod čj. 14 311/63-I/1 ze dne 10. dubna 1963 vydalo ministerstvo školství a kultury s účinností od 1. září 1963 ve Věstníku ministerstva školství a kultury, roč. 1963, str. 133, a změnilo výnosem čj. 53 010/66-I/1 ze dne 4. ledna 1967 (Věstník ministerstva školství, roč. 1967, str. 37).

Výnos o změně klasifikačního řádu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974; je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, sešit 12, ze dne 20. prosince 1973. Do výnosu a do původního znění klasifikačního řádu lze nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru