Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c4/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo

1. v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a po projednání s krajskými národními výbory směrnice ze dne 27. dubna 1973 pro vnitropodnikové účetnictví, rozpočetnictví a kalkulaci v organizacích státního obchodu.

Směrnice jsou závazné i pro organizace státního obchodu řízené národními výbory. Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 4 v částce 4 Věstníku ministerstva obchodu ČSR z roku 1973;

2. se souhlasem Českého odborového svazu pracovníků obchodu a po projednání s ministerstvem financí ČSR výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1973, kterým se doplňuje resortní vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam, který je přílohou směrnic č. 5/1972 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 8/1973 Sb.), se doplňuje o zdravotní obuv, která se poskytuje prodavačkám v potravinářském obchodě a v obchodě ovocem a zeleninou. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 5 v částce 4 Věstníku ministerstva obchodu ČSR z roku 1973,

3. v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, směrnice ze dne 16. července 1973 pro vedení účetnictví v organizacích vnitřního obchodu v souvislosti se zavedením tvorby jednotných cen ve veřejném stravování od 1. července 1973.

Směrnice platí pro organizace vnitřního obchodu, které mají v provozu veřejně přístupná zařízení veřejného stravování, popř. výrobny vyrábějící lahůdkářské, cukrářské a masné výrobky a polotovary. Jsou závazné i pro organizace vnitřního obchodu řízené národními výbory.

Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 7 v částce 6 Věstníku ministerstva obchodu ČSR z roku 1973;

4. podle § 95 a 98 odst. 1 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu směrnice ministerstva obchodu ČSR ze dne 27. prosince 1973 o nařizování práce přesčas a o pracovní pohotovosti.

Směrnice byly vydány pod poř. č. 8 v částce 9-10 Věstníku ministerstva obchodu ČSR z roku 1973. Zrušily směrnice ministerstva vnitřního obchodu ze dne 27. prosince 1965 č. 33/1965 Věstníku MVO (reg. v částce 31/1966 Sb.).

Těmito směrnicemi se upravuje nařizování práce přesčas a pracovní pohotovost v organizacích státního obchodu včetně podniků restaurací a jídelen a podniků Uhelné sklady, řízených národními výbory.

Do Věstníku ministerstva obchodu ČSR lze nahlédnout v odborech obchodu krajských a okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu ČSR.

Přesunout nahoru