Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.03.1976 (o3/c1/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal

1. směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 3/1974 o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce ve výrobních družstvech.

Směrnice č. 3/1974 nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1974 a jsou uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 2/1974. Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Hybernská 18, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Současně byly zrušeny „směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 39 ze dne 21. dubna 1971 o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce ve výrobních družstvech“, které byly uveřejněny ve Věstníku ČSVD č. 19/1971 a registrovány v částce 20/1971 Sb., a „směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 12 ze dne 3. března 1972, kterými se mění a doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 21. dubna 1971 o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce ve výrobních družstvech", které byly uveřejněny ve Věstníku ČSVD č. 7/1972 a registrovány v částce 11/1972 Sb.;

2. směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 4/1974 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev.

Směrnice č. 4/1974 nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1974 a jsou uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 2/1974. Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Hybernská 18, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Současně byly zrušeny „směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 32 ze dne 26. dubna 1971 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků ve výrobním družstevnictví“, které byly uveřejněny ve Věstníku ČSVD č. 15/1971 a registrovány v částce 20/1971 Sb., a „směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 13 ze dne 3. března 1972, kterými se mění a doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 32 ze dne 26. dubna 1971 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků ve výrobním družstevnictví“, které byly uveřejněny ve Věstníku ČSVD č. 7/1972 a registrovány v částce 11/1972 Sb.

Přesunout nahoru